Atbalsts piekrastes zvejniecības konkurētspējai, darbību dažādošanai

Atbalsts piekrastes zvejniecības konkurētspējai, darbību dažādošanai

Atbalsts piekrastes zvejniecības konkurētspējai, darbību dažādošanai no Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.
Ieteikt