Latvijā veselīgi nodzīvotie dzīves gadi ir zemākie Eiropā

Latvijā veselīgi nodzīvotie dzīves gadi ir zemākie Eiropā

Komentāru sniedz Andris Skride, profesors, PSKUS Reto slimību centra vadītājs, kardiologs.
Ieteikt