25.03.2019 Preses klubs 3. daļa Komentāri (1-2)
Avatar
Zigrida Mellupe 2019. gada 25. marts

Vai tieşàmcienítà kundze nezin ka daudzi pensionàri sañem pensiju skaidrà naudà un nekàdu kontu nelieto.Çigànes kundzej liels kauns.

Avatar
Zigrida Mellupe 2019. gada 25. marts

Vai tieşàmcieníjamà raidíjuma vieşña nezin ka ĺoti daudzi pensionàri sañem naudu màjàs?