Kā sadzīvot ar stentu sirdī?

Kā sadzīvot ar stentu sirdī?

Komentē Roberts Feders, kardiologs, Dr. Federa kardioloģijas privātprakses vadītājs, RSU docētājs.
Ieteikt