23.09.2022 Globuss 1. daļa Komentāri (1-1)
Avatar
Artūrs Ozols 24. septembris

Saturīgs ,ļoti labi argumentētu viedokļu izklāsts. Joprojām lauzu galvu par Bogustova , kā intervētāja, samudžināto jautājumu formulējumu cēloņiem . Vismaz man rodas iespaids ,ka tā ir intervētāja pozīcijas problēma ,jo jautājumi tiek samudžināti formulēti tā ,lai nevis noskaidrotu intervējamo viedokļus ,bet gan lai tiktu iegūts paša Bogustuva izdomātā pasaules uztveres apstiprinājums . No šejienes visai bieži iegūstamais rezultāts ,tiek noliegti Bogustova apgalvojumi , reizi pa reizei uzaicinātā viedoklis tiek noslāpēts ,jo neatbilst Bogustova iedomātai pozīcijai .