03.12.2022 Nacionālo interešu klubs 1. daļa Komentāri (1-1)
Avatar
Laimonis Pusars 2022. gada 3. decembris

Valsts nacionālās intereses un valsts pārvaldes nacionālās intereses ir 2 dažādas kategorijas , kas ne vienmēr sakrīt. Ja valdības interesēs ir radīt darbavietas un nodokļus, tad valsts interesēs ir vairot eksporta ieņēmumus un nacionālo kapitālu!