26.10.2019 Grāmatu kods Komentāri (1-1)
Avatar
Ilze Brākmane 2019. gada 28. oktobris

Atbilde ir -iznåkušas 3 filmas par Śķèrsielu....Ilze Bràkmane .25927730...arì esmu dzimusi un dzìvojusi Šķèrsielå