Lorija Vuda un Armands Birkens vienojas muzikālā sveicienā

Lorija Vuda un Armands Birkens vienojas muzikālā sveicienā

Dzied: Lorija Vuda un Armands Birkens.
Dziesma: Mūsu mīlestība (A. Legzdiņš/ A. Birkens)
Ieteikt