Vai garīdzniecība gana aktīvi uzrunā cilvēkus vakcinēties?

Pagaidām nav neviena komentāra!