Levits: "Pašnoteikšanās un kooperācija - modernas valsts modelis."

Levits: "Pašnoteikšanās un kooperācija - modernas valsts modelis."

Komentē: Egils Levits - ES tiesas tiesnesis un politologs
Ieteikt