12.09.2022 Kārtības rullis 1. daļa Komentāri (1-2)
Avatar
Artūrs Ozols 2022. gada 13. septembris

Raidījums kas spilgti atsedz Latvijas valsts izaugsmes neveiksmju cēloņus , kad runa ir par visai straujo sociāli - ekonomiskās attīstības atpalikšanu no Lietuvas un Igaunijas . Divi politiķi demonstrēja Latvijas politiskajai videi tipisku ekonomisko procesu uztveri ,kas raksturojas kā sadzīviski un juridiski formulēti spriedelējumi par tās attīstību noteicošiem faktoriem . Tie brīžiem ir pilnīgā pretrunā ar reālās ekonomikas un tirgus darbības principiem . tas gan nav nekas jauns ,jo Latvijas pārvaldību īsteno visai neliels agresīvs juridiski izglītotu cilvēku kopums ,kas "kārto lietas " saskaņā ar saviem priekštatiem par attīstību .

Avatar
Artūrs Ozols 2022. gada 13. septembris

Kas jāmaina ? Jāmaina ir mūsu administratīvi juridiska bloka slēptie dziļi sociālistiskie notiekošo procesu uztveres un nodomu realizācijas stereotipi . Kamēr pie mums tiks realizēta iedoma ,ka valsts attīstību nodrošina labi formulēti likumi , to dažādie nosacījumi un papildinājumi , mēs turpināsim atpalikt . Juridiskajam blokam ir jāapkalpo kapitāls un tā attīstību nodrošinošās iniciatīvas . Ja patiesi dzīvojam attīstību nodrošinošā kapitālisma ,tad tam arī jāpakļauj pārvaldība . Juristi nav jāpadzen , juristi ir jāpārorientē savas darbības formulējumu realizācijas izpratnē . Ir jāmaina aizliedzošo komandu mērķu adresāti .