Kāpēc Juraša lietas izskatīšana prasīja tik ilgu laiku?

Kāpēc Juraša lietas izskatīšana prasīja tik ilgu laiku?

Komentē Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.
Ieteikt