Vai informācija iedzīvotājiem par rīcību ārkārtas situācijā jātulko vairākās valodās?

Pagaidām nav neviena komentāra!