Kreituse: Vai sabiedrības dalījums pa kārtām ir pareizākais krīzes laikā? Komentāri (1-2)
Avatar
Juris Orinskis 19. janvāris

Vai Puriņai vairs neviens cits intervējamais nav, kā tikai zinātniskā komunisma izbijušās pasniedzējas?

av
Andris Vītols 22. janvāris

Šo talantu neievēlēja par prezidenti. ... Lapsa neuzrakstīja par viņu grāmatu. ... Žēl. ... Studenti tuvāk iepazītu Ilgu Gori, Gravu, Kreitusi... ... Interesanti man būtu studenta vietā paklausīties viņas lekcijas. ...

av
Airīna Vikmane 19. janvāris

Vispār tv24 intervē bijušos LC izbjušos kompartijniekus, kas ieveda Latvijumežonīgajā kapitālisma, kas izveidoja Latviju par nabadzigu valsti ar saujiņu bagātnieku un sabiedrības lielu daļu trūcīgo