19.11.2021 Meli un fakti Komentāri (1-1)
Avatar
Juris Pēteris Freimanis 2021. gada 22. novembris

Viss ir loģiski. Ir likums un tas ir jāievēro, bet kā ar garīgām vērtībām, piemēram BAZNĪCĀ? Satversmes 99.pants nosaka, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Savukārt vāru BAZNĪCA definē šādi: Tā ir pasaulē vai noteiktā teritorijā pastāvoša reliģisko institūtu kopa. Respektīvi kalpošana Dievam ir arī darbs un likumdevējs apzināti iejaucās BAZNĪCAS dzīvē pretēji Satversmes 99.panta nosacījumam. Draudze ir sabiedrības daļa kurā būs personas, ka paļaujas uz Dievu un tā pārbaudījumiem, dzīvo ticībā, tikumā atbilstoši likumam, bet valsts amatpersona maina parašu kura no laika gaitas cilvēkā dzīvo kā uzticēšanās Dievam. Kāpēc arodbiedrība neko neapspriež par kalpošanu BAZNĪCĀ?