LBAS rosina priekšlikumu paaugstināt komandējuma dienas naudu Latvijā

LBAS rosina priekšlikumu paaugstināt komandējuma dienas naudu Latvijā

Diskutē Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece, un Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs.
Ieteikt