Kāpēc farmācija ir svarīga nozare Latvijai?

Kāpēc farmācija ir svarīga nozare Latvijai?

Komentē Dins Šmits, docents, sabiedrības veselības speciālists.
Ieteikt