Rīgas ostā testē jaunradītas inovatīvas tehnoloģijas grunts attīrīšanā

Rīgas ostā testē jaunradītas inovatīvas tehnoloģijas grunts attīrīšanā

Latvijā bāzēts dziļo tehnoloģiju jaunuzņēmums PurOceans Technology sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un SIA “OVI” atbalstu ostas akvatorijā testē inovatīvu metodi vēsturiskā piesārņojuma attīrīšanai.

Uzņēmuma pielietotās tehnoloģijas ir dabai draudzīgākas, efektīvākas un finansiāli izdevīgākas nekā alternatīvas grunts piesārņojuma attīrīšanas metodes.

PurOceans komanda ir izgudrojusi un izstrādājusi inovatīvu metodi grunts (ezeru, upju, jūru un okeānu) neinvazīvai attīrīšanai no eļļas nogulsnēm, mikroplastmasas, ķīmiskām vielām un citiem piesārņojošiem elementiem.

Uzņēmums gultnes attīrīšanai izmanto flotācijas metodi, kas neietver ķimikāliju izmantošanu, elektriskos impulsus vai grunts rakšanu, tādējādi mazinot kaitējumu florai un faunai.

Flotācijas metodes ietvaros uz gultnes tiek nogremdēta piltuve vai cilindrs, kuru robežās tiek sūknēts gaiss sīku burbulīšu veidā, kas piesaista naftas produktus un slēgtā vidē tos nogādā rezervuārā. Tehnoloģija ir iepriekš validēta, un izmēģinājumos izdošanās radītāji sasniedz 98%.
Ieteikt