Straubergs: Iedzīvotāju padomes nav nekas jauns

Straubergs: Iedzīvotāju padomes nav nekas jauns

Komentāru sniedz Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs, (LRA), (ievēlēts jaunajā Limbažu novada domē).
Ieteikt