Čakša: Mēs, kā sabiedrība, tolerējam varmākas, bet nosodām upurus Komentāri (1-1)
gd
Gundega Deksne 7. jūnijs

Tas ir Āmen. SUPER, ka par to beidzot k ā d s runā! Mūsu sabiedrība ir narcisu un snobu p ā r p i l d ī t a !! Nekur nav tik daudz nesaprašanās un garīgas varmācības kā tādā sabiedrībā- pie tam visos un visādos līmeņos neatkarīgi no vecuma un izlītības, reliģ. piederības, ieņemamā amata...skumji, bet to ir iesējusi skarbā vēsture ar kariem, bārenību un stingriem režīmiem