28.01.2023 Studijas rītdienai. Par aktuālo augstākajā izglītībā 2. daļa

28.01.2023 Studijas rītdienai. Par aktuālo augstākajā izglītībā 2. daļa

Viesi:

Laura Fjodorova,
RSU Tālākizglītības centra Ķīmijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Elīna Vrobļevska,
RSU Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docētāja

Ingus Skadiņš,
RSU Medicīnas fakultātes prodekāns, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docētājs, Jauno mediķu akadēmijas vadītājs
Ieteikt