09.02.2021 Dienas personība ar Veltu Puriņu Komentāri (1-1)
Avatar
Juris Pēteris Freimanis 2021. gada 9. februāris

2021.gada 5.februarī Latvijas Republikas Senāts Civillietā 30281315, SKC-143/2021 (darba strīds par darba algas piedziņu)taisīja spriedumu un nav ņēmis vērā likumu, Darba likuma 9.pantu 41.panta 2.daļu izdabājot negodprātīgam darba devējam (SIA GORT), kuru Valsts ieņēmuma dienests sodīja par nodokļu nemaksāšanu 2015.gada maija lēmums Nr. 22.9/L-38001 (lietas 5.sējuma 90.lapā). Iespējams bijusi korupcija, jo sprieduma sagatavošana tika atlikta divas reizes, tas ir 2020.gada 18.decembrī, 2021.gada 18.janvarī un taisīts spriedums neņemot vērā 2020.gada 20.marta Rīgas apgabaltiesas sprieduma 11.2. – 11.7.punktus.