Straubergs: Katrai novada teritorijai jānosaka skaidri spēles noteikumi

Straubergs: Katrai novada teritorijai jānosaka skaidri spēles noteikumi

Komentāru sniedz Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs, (LRA), (ievēlēts jaunajā Limbažu novada domē).
Ieteikt