Latvijas stratēģija Covid-19 un ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Komentāri (1-2)
Avatar
Artūrs Ozols 2020. gada 5. jūnijs

Teiktie teksti bija saprotami . Trūka nianses. Piemēram, investīcijas infrastruktūrā . Ja jau cīņa par atlabšanu ,tad par kādu vietējo būvmateriālu ražojumu pielietojumu jācīnās siltinot ēkas , par kādu slimnīcu infrastruktūrā , utt. . Pārlieku vispārinātas bija frāzes par darbaspēka pārstrukturēšanu un pārkvalifikāciju. Redzams ,ka joprojām nav konceptuālas izpratnes un nostājas par viesstrādnieku izmantošanu zemkopības atsevišķās nozarēs , celtniecībā . Nepatīkama ir mediķu atalgojuma vilkšana uz budžeta apspriešanas laiku .

Avatar
Artūrs Ozols 2020. gada 5. jūnijs

Pilnīgi nepieņemama ir koalīcijas pozīcija MUV biznesa valstiskā atbalstā ,šī biznesa konceptuālas izmantošanas ietvara aprakstā Latvijā . Rodas iespaids ,ka MUV Latvijā un ES ,kur par ievērojamu atbalstu runāja V. Dombrovskis , ir dažādi izprastas un dzīvē īstenotas pasaules. MUV nav kaut kas vispārējs ,šie biznesi ,lai arī bieži ļoti mazi, ir sīki jāstrukturē pa nozarēm un EM jāizstrādā precīza programma kā šos uzņēmumus attīstīt ,piemēram ,apstrādājošās rūpniecības grupa panākot ,ka uz katru nodarbināto tur tiktu uzstādīti 2-4 roboti un panākta būtiska izstrādes pieauguma līkne jau tuvākajos gados. Ražīguma kāpuma programmai ir jābūt arī visa tipa pakalpojumu MUV.