Karnīte par OIK likvidēšanu: "OIK nauda tiek izlietota pretējiem mērķiem.." Komentāri (1-2)
Avatar
Artis Āboliņš 2019. gada 18. februāris

IEDZĪVOTĀJU PRIORITĀTES OIK - KĀ PAPILDUS NODOKLIS ATBALSTOT FIRMAS - ZEM ZAĻĀS ENERĢIJAS- EIROPA IZLĒMA KAM ZAĻIEM NORĀDOT-IEDZĪVOTĀJIEM OBLIGĀTI JĀSEDZ -ILGTERMIŅA LĪGUMU IZPILDI. -ES TĀ TO SASKATU -DIKTATURA MAKSĀJUMA ZIŅĀ , BET PRIORITĀTES ZINĀTNES VIRZIENAM OIK IR ATŅĒMIS - JO IR DAUDZ JAUNU TEHOLOĢIJU- BRĪVAJĀ ENERĢĒTIKĀ KĀ KONKURENTI ,,,TIEK IZSTUMTI PAR MŪSU MAKSĀJUMA .NAUDU. NEPIEDODAMI ...

Avatar
Artis Āboliņš 2019. gada 18. februāris

VAI TAD ZINĀTNE -RTU utt. alternatīvo ieguves veidu enerģijai - nav zaļā enerģija nākotnei? KO OIK CENŠĀS -PAT BUDZETĀ NEPIEŠĶIROT ATBILSTOŠU NAUDU - TĀ IR ĪSTĀ KONKURENCE NEAIZMIRSĪSIM UN NEPIEDODAMI -ZINĀTNE NAV MUZEJĀ LIEKAMA- BETBIZNESMEŅI TIKAI UN VIENĪGI IZPILDĪTĀJI. ZINĀTNE UN VELREIZ ZINĀTNEI IR NOTEICOŠĀ LOMA.