04.08.2021 Preses klubs 1. daļa Komentāri (1-2)
ks
Kwik Staart 5. augusts

Nē, nu Liepiņa gan ir tik bābiska. Un pat tik neattapīga, lai nesaprastu Auziņa komentāru, ka "invalīds" un "cilvēks ar invaliditāti" ir pēc būtības viens un tas pats...

Avatar
Aija Vaivode 10. augusts

Man Liepiñas kundze šķiet ĺoti nesimpàtiska. To tiešàm bàbisko baurošanu nav iespèjams klausìties. Raidìjuma veidotàjiem vajadzètu vairàk piedomàt pie viesu komplektèšanas. Bet. Par "cilvèku ar invaliditàti" gan ir taisnìba Liepiñas kundzei, ne cienìjamam profesoram. Visi mès pirmkàrt esam cilvèki. Cilvèkiem ar invaliditàti nav ìpašàkas vajadzìbas. Viñiem ir tàdas pat vajadzìbas kà visiem cilvèkiem. Tàpèc teikt invalìds vai cilvèks ar inaliditàti nav viens un tas pats. Invaliditàte ir fakts. Bet mès visi - cilvèki ar vajadzìbàm.