01.12.2023 Nedēļa. Post scriptum. 1. daļa Komentāri (1-1)
Avatar
Edvins Rudzitis 2023. gada 2. decembris

Legalizētas vien-dzimuma partnerattiecības, homoseksuāls dzimumakts likuma kārtībā atzīts par NORMĀLĪBU. Tad Bībelē izsacītie brīdinājumi tiks kvalificēti kā NAIDA RUNA un Bībeles lietošana nonāks krimināllikuma uzraudzībā: «AR VĪRU NEGULI, kā mēdz gulēt ar sievu, TĀ IR PRETEKLĪBA!» 3. Mozus 18:22 «JA VĪRS GUĻ AR VĪRU, kā ar sievu mēdz gulēt, – ABI IR DARĪJUŠI PRETEKLĪBU» 3Moz.20:13 «Ne .. NE MALAKi [pasīvie homoseksuālie], NE VĪRIEŠU PIEGULĒTĀJI,» 1Kor.6:9 «.. Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: SIEVIETES APMAINĪJUŠAS DABISKO DZIMUMU KOPDZĪVI AR PRETDABISKO. Tāpat arī VĪRIEŠI, ATMEZDAMI DABISKO KOPDZĪVI AR SIEVIETI, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, PIEKOPDAMI NETIKLĪBU, VĪRIETIS AR VĪRIETI, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.» Rom.1:24-32