Vidusskolas direktors par pedagogu darba samaksas modeli: Izskatās pēc kosmētiskā remonta

Vidusskolas direktors par pedagogu darba samaksas modeli: Izskatās pēc kosmētiskā remonta

Komentāru sniedz Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktors.
Ieteikt