Ziņas RigaTV24 Kā sargājam Latviju? 2021. gada 1. februāris
01.02.2021 Kā sargājam Latviju?

01.02.2021 Kā sargājam Latviju?

Mūsdienu pasaulē robeža starp mieru un karu kļūst aizvien nenoteiktāka, jo politisko un militāro mērķu sasniegšanai tiek izmantots integrēts militāro un nemilitāro paņēmienu lietojums. Lai varētu efektīvi risināt mūsdienu drošības problēmas, ir nepieciešama visaptveroša pieeja valsts aizsardzībai, kas paredz visas sabiedrības iesaisti, kā arī kompleksu skatījumu uz jomām, kuras ir kritiski svarīgas sabiedrības funkcionalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā un krīzes situācijās.

Citiem vārdiem sakot, visaptveroša valsts aizsardzības koncepcija pārsniedz aizsardzības sektora robežas un prasa visas valdības, pašvaldību, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un citu struktūru saskaņotu darbību kopējam mērķim. Visaptverošu valsts aizsardzību veido daudzi elementi, kurus var strukturēt četrās dimensijās: militārajā; civilajā; informācijas un psiholoģiskajā.

2017. gada 20. decembrī Aizsardzības ministrijā svinīgi tika parakstīta vienošanās par sadarbību, lai veicinātu Latvijas mednieku iesaistīšanos valsts aizsardzības spēju pilnveidošanā, sniedzot atbalstu Aizsardzības ministrijai un tās padotības iestādēm.

Vienošanās paredz, ka Aizsardzības ministrija un Latvijas Mednieku savienība, kopīgi sadarbojoties, veicina brīvprātīgu mednieku iesaistīšanos valsts aizsardzības stiprināšanā, organizējot reģionālus seminārus medniekiem par iespējām piedalīties valsts aizsardzībā, kā arī aktualitātēm valsts aizsardzības koncepta attīstībā.

Vienošanās iecere ir tāda, ka Valstij, izmantojot partnerību ar NVO, nepieciešams veikt sociālās aktivitātes un pasākumus sabiedrības informēšanas pilnveidošanai par rīcību krīzes gadījumos. Vienlaikus jāveic iedzīvotāju izglītošana un tādu iemaņu ieguve kā, piemēram, pirmās palīdzības sniegšana, rīcība katastrofu gadījumos vai gadījumos, kad tiek aktivizēta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma.

Vienošanās ietvaros paveiktais:
Mednieki snieguši lekcijas jauniešiem un jaunsargiem par Latvijas dabu un dzīvniekiem;
Norisinājušās dažādas sadarbības aktivitātes ar Zemessardzi;
Mednieki snieguši atbalstu pazudušu personu meklēšanā.


Raidījuma viesi:
Jānis Kļaviņš, mednieks, SWH vides studijas žurnālists, zemessargs
Elmārs Pļaviņš, Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns
Ieteikt