Vai mūsdienās sieviete var ieņemt amatus baznīcā?

Vai mūsdienās sieviete var ieņemt amatus baznīcā?

Komentē: bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga
Ieteikt