14.09.2021 Reģionālā reforma Latgalē

14.09.2021 Reģionālā reforma Latgalē

ADMINISTRATĪVĀS REFORMAS GRIEZUMĀ – BALVU NOVADS

Administratīvi teritoriālā reforma uzņem apgriezienus un 2021. gada 1. jūlijā izveidotajām pašvaldībām vairs nav laika aklimatizācijai. Gaidāms darbs pie ir kopējā 2022. gada budžeta izstrādes. Tas ir galvenais finanšu dokuments jebkurai pašvaldībai, un nosaka tās prioritāros darbības virzienus.

LRT+ sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu turpina programmu ciklu, kurā mēs jums stāstām par to, kā dzīvo Latgales un Sēlijas pašvaldības jaunajos apstākļos. Mūsu nākamā pietura ir Balvu novads.
Ieteikt